Phương hướng sắp tới của những trung tâm dữ liệu trong 50 năm

Hiện nay theo thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ thue server lớn nhất hiện nay thì khối lượng dữ liệu phải lưu trữ của các trung tâm dữ liệu hiện nay đang gia tăng một cách đốt biến, hàng ngày, hàng tỉ tỉ TB cần phải lưu trữ thông qua các gói thông tin, hình ảnh âm nhạc phim ảnh và theo ước lượng của các chuyên gia thì nếu chưa có giải pháp gì tôi ưu trong lưu trữ thì trong vòng 10 năm sau, các trung tâm dữ liệu hiện nay của các công ty này sẽ không còn có thể đáp ứng đủ mức độ yêu cầu về lưu trữ dữ liệu nữa do chúng phát sinh quá khổng lồ và từ đó, đẩy đến các dịch vụ lưu trữ của chúng ta cần phải có những phương hướng đổi mới khác.

Bảo mật rất quan trọng

Có lẽ hiện nay, cách dễ dàng và khả thi nhất cho các dịch vụ may chu ao cloud trên chính xác là phải thực hiện theo phương pháp quy hoạch theo diện nhà công tầng, các tầng lớp của các hệ thống này sẽ được đặt trong những tòa nhà chọc trời phân tầng để tập trung chúng đến để chưa chúng trong các tầng của các tòa nhà và xung quanh sẽ là những hệ thống tản nhiệt. Thực hiện việc này sẽ có lợi ích rất rõ ràng trong việc tản nhiệt vì càng trên cao thì nhiệt độ của chúng càng giảm nên các hệ thống server trên các tầng cao sẽ có hiệu quả mạnh mẽ hơn trong việc tản nhiệt.

Trung tâm server lớn

Tuy nhiên phương pháp này theo dự đoán sẽ có một số nhược điểm chắc chắn đó chính là sự khó khăn trong khẩu bảo trì vì sẽ cần rất nhiều nhân công trực tiếp diều khiển trên các tòa nhà và để có thể giúp chúng có thể tiết kiệm được khu vực để lắp đặt nhưng sẽ phải nâng cao chất lượng của những hệ thống máy chủ và cả chất lượng bảo trì và bảo dưỡng của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Bài tiếp
« Prev Post
Bài sau
Next Post »